Privacyverklaring D.Y.P. International

16 mei 2018

Uw privacy is voor D.Y.P. International van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.dressyourparents.com allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met D.Y.P. International.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, geboortedatum, profielfoto, naw-gegevens, geslacht, nickname, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen met partijen, die u zelf kunnen benaderen voor acquisitie:

Ook delen we gegevens met partijen, die op maat gesneden advertenties voor ons aanleveren:

We delen gegevens verder met partijen, die de gegevens voor eigen marketing zullen gebruiken:

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

 • Onze betalingsprovider
 • Ons postbedrijf

Een van deze partijen kan gevestigd zijn buiten de EU.

Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de webwinkel. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw nickname, naw-gegevens, betalingsgegevens, factuuradres, ip-adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, geslacht en profielfoto. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen gegevens met partijen, die de gegevens voor eigen marketing zullen gebruiken:

Daarnaast delen we met partijen, die u zelf kunnen benaderen voor acquisitie:

Ook delen we gegevens met partijen, die op maat gesneden advertenties voor ons aanleveren:

Een van deze  partijen kan gevestigd zijn buiten de EU.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, nickname, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres, naw-gegevens, profielfoto, factuuradres, geboortedatum en geslacht. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen met partijen, die u zelf kunnen benaderen voor acquisitie:

Ook delen we gegevens met partijen, die op maat gesneden advertenties voor ons aanleveren:

We delen gegevens verder met partijen, die de gegevens voor eigen marketing zullen gebruiken:

Een van deze  partijen kan gevestigd zijn buiten de EU.

ContactformulierenNieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw geboortedatum, factuuradres, e-mailadres, ip-adres, nickname, telefoonnummer, profielfoto, betalingsgegevens, naw-gegevens en geslacht. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen gegevens met partijen, die de gegevens voor eigen marketing zullen gebruiken:

Daarnaast delen we met partijen, die u zelf kunnen benaderen voor acquisitie:

Ook delen we gegevens met partijen, die op maat gesneden advertenties voor ons aanleveren:

Een van deze  partijen kan gevestigd zijn buiten de EU.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze webwinkel www.dressyourparents.com om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.Deze publiceren wij niet zelf, dat doen advertentiebureaus waarmee wij samenwerken. Deze bureaus houden bij of u ze leuk vindt, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

•uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

•inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

 • het laten corrigeren van fouten

•het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

 • intrekken van toestemming

•bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
D.Y.P. International
Singel 17A
1261XP Blaricum
info@dressyourparents.com
+31(0)35 - 2400233

 

ENGLISH

 

Privacy Statement of D.Y.P. International

16 May 2018

During the processing we conform to the requirements of the applicable data protection legislation. This means we:

 • clearly specify our purposesbefore we process personal data, by using this Privacy Statement;
 • limit our collection of personal datato only the personal data needed for legitimate purposes;
 • first ask for explicit permissionto process your personal data in cases where your permission is required;
 • take appropriate security measuresto protect your personal data and we demand the same from parties who process personal data on our behalf;
 • respectyour right to inspect, correct or delete your personal data held by us.

D.Y.P. International is the party responsible for all data processing. In this privacy statement, we will explain which personal data we collect and for which purposes. We recommend that you read it carefully.

Statistics and profiling
We keep statistics on the use of our web shop. These statistics help us to, for example, only show you information that is relevant to you. We may combine personal data to get to know more about you. We will of course respect your privacy at all times. If you do not want us to do these statistics, please let us know.

For this purpose, we use your name and address details, phone number, profile picture, invoice address, ip address, payment details, gender, email address, birth date and nickname.We have a legitimate interest in doing this. We store this information for one year.

Providing to Third Parties
We collaborate with other organisations, that may receive your personal data.

We share data with parties, that will provide personalised advertisements based on your personal data:

Furthermore, we share data with parties, that may approach you directly for acquisition purposes:

We further share data with parties, who will use the data for their own marketing purposes:

Of these parties, some might be established outside the EU.

Contact FormandNewsletter

You can use our contact form to ask or questions or make any request.

For this purpose, we use your ip address, profile picture, gender, payment details, email address, birth date, invoice address and ., nickname, phone number and name and address details.The law requires us to do this. We store this information until we are sure that you are satisfied with our response and six months thereafter. This way we can easily access the information in case you have any following questions and train our customer service to improve even more.

We have a newsletter to inform those interested of our products and/or services. Each newsletter contains a link with which to unsubscribe from our newsletter. You can also use your account to do this. You can also use our portal to do this.
Your e-mail address is added to the list of subscribers, only with your permission. We store this information for three months after you cancelled your subscription.

Providing to Third Parties
We collaborate with other organisations, that may receive your personal data.

We share data with parties, that may approach you directly for acquisition purposes:

We further share data with parties, who will use the data for their own marketing purposes:

We also share data with parties, that will provide personalised advertisements based on your personal data:

Of these parties, some might be established outside the EU.

Handling your order
We will use your personal data when handling your order. We may share your data with the delivery service to have your order delivered. We may also obtain information on your payment from your bank or credit card company.

For this purpose, we use your gender, payment details, phone number, invoice address, profile picture, email address, name and address details, nickname, ip address and birth date.The law requires us to do this. We store this information until your order has been completed and seven years thereafter (the legal retention period).

Providing to Third Parties
We collaborate with other organisations, that may receive your personal data.

To handle your bestellingen, we work together with:

 • Our shipping firm
 • Our payment provider

We further share data with parties, who will use the data for their own marketing purposes:

Furthermore, we share data with parties, that may approach you directly for acquisition purposes:

We also share data with parties, that will provide personalised advertisements based on your personal data:

Of these parties, some might be established outside the EU.

Access to portal
Within our portal, you can access a management environment where you can set, specify and change settings.

For this purpose, we use your email address, profile picture, ip address, invoice address, gender, name and address details, phone number, payment details, birth date and nickname.The law requires us to do this. We store this information for six months after our services to you have ended.

Providing to Third Parties
We collaborate with other organisations, that may receive your personal data.

We share data with parties, that will provide personalised advertisements based on your personal data:

Furthermore, we share data with parties, that may approach you directly for acquisition purposes:

We further share data with parties, who will use the data for their own marketing purposes:

Of these parties, some might be established outside the EU.

Registration
Certain features of our service require you to register beforehand. You will have to provide some information about yourself and choose a username and password for the account that we will set up for you.

For this purpose, we use your gender, nickname, payment details, ip address, name and address details, email address, profile picture, phone number, invoice address and birth date.The law requires us to do this. We store this information for six months after you closed your account.

We will retain this data so that you do not have to re-enter it every time you visit our website, and in order to contact you in connection with the execution of the agreement, invoicing and payment, and to provide an overview of the products and services you have purchased from us.

Providing to Third Parties
We collaborate with other organisations, that may receive your personal data.

We share data with parties, that will provide personalised advertisements based on your personal data:

We further share data with parties, who will use the data for their own marketing purposes:

Of these parties, some might be established outside the EU.

Promotion
Other than the advertisements on the website, we can inform you about new products or services:

 • by e-mail
 • via social media

You can object at all times against this promotional communication. Every e-mail contains a cancellation link. On social media, you can block us or use the cancellation option. You can also inform us through your account. Further, you can inform us through the portal.

Location data
If necessary, we may collect your location data (GPS). If that is the case, you will be asked to grant consent beforehand.

This location data and other data can also be stored and processed by the provider of the navigation/mapping software, such as Google Maps, but the data could also be used by, for example, Google or Apple itself. We have no control over their actions. We recommend that you read the applicable privacy statement of the provider in question.

Publication
We will not publish your customer data.

Advertisements
Our web shop shows advertisements. We do not publish these ourselves, but we collaborate with advertising companies. These companies keep track of what you like, and use that information to only show or make nice or interesting advertisement or offers in the future.

Providing Data to Third Parties
Except for the parties mentioned above, we do not under any circumstance provide your personal data to other companies or organisations, unless we are required so by law (for example, when the police demands access to personal data in case of a suspected crime).

Our website features social media buttons. These buttons are used by the providers of these services to collect your personal data.

Statistics
We keep statistics on the use of our web shop

Cookies
Our web shop makes use of cookies. Cookies are small files in which we can store information, so that you do not have to fill that information again. We can also use them to see whether you are visiting us again.

The first time you visit our web shop, we will show you a notification explaining our cookies and ask for your permission for the use of these cookies.

You can disable the use of cookies through your browser setting, but some parts of our website may not work properly as a result of that.

We made arrangements with other parties who place cookies through our website. Nevertheless, we cannot fully control what they are doing with their cookies, so please read their privacy statements as well.

Google Analytics
We use Google Analytics to track visitors on our website and to get reports about how visitors use the website. We accepted the data processing agreement from Google. We do allow Google to use information obtained by Analytics for other Google services, and we don’t anonymize the IP-adresses.

Security
We take security measures to reduce misuse of and unauthorised access to personal data. Please read our separately published security policy for more information.

Changes to this Privacy Statement
We reserve the right to modify this statement. We recommend that you consult this statement on a regular basis, so that you remain informed of any changes.

Inspection and Modification of your Data
You can always contact us if you have any questions regarding our privacy policy or wish to review, modify or delete your personal data.

You have the following right:

 • Being informed on which personal data we have and what we are using it for;
 • Inspection of the personal data that we keep from you;
 • Having incorrect data corrected;
 • Request to delete outdated personal data;
 • Revoke your consent;
 • Object to certain uses.

Please note that you always make clear who you are, so that we can assure that we do not modify or remove data from the wrong person.

Complaints
If you think that we are not helping you in the right way, you have the right to lodge a complaint at the authority. For The Netherlands, this is the Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact details
D.Y.P. International
Singel 17A
1261XP Blaricum
info@dressyourparents.com

© 2014 - 2018 DRESS YOUR PARENTS | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.